หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารสว่นตำบลคลองน้ำไหล   17 มิ.ย. 2562 1
กิจการสภา อบต.คลองน้ำไหล   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562    17 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ กิจกรรมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 -2564 ในรอบ 6 เดือน   17 มิ.ย. 2562 6
กิจการสภา อบต.แสนตอ   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562   17 มิ.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.แสนตอ   เดินทางเข้าเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือเบื้องต้นที่ ม.4 เกาะสามสิบ จากเหตุเพลิงใหม้   17 มิ.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อพม.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบ (Social Smart City) ภายใต้โครงการ “One home one plan”   16 มิ.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ประชาสุขสันต์   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๕-๐๐๐๓   14 มิ.ย. 2562 9
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล    14 มิ.ย. 2562 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชก   14 มิ.ย. 2562 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จัดซื้อถุงมือแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครรา   14 มิ.ย. 2562 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2056/td>