เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 14.25 น. โดย คุณ ณรงค์เดช เวชช์ประเสริฐ

ผู้เข้าชม 154 ท่าน