เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 14.22 น. โดย คุณ ณรงค์เดช เวชช์ประเสริฐ

ผู้เข้าชม 128 ท่าน