เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  
 

เทศบาลตำบลปากดง  เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพในการให้บริการประชาชน  โดยมีผลการตรวจในแต่ละด้านดังนี้       1.ด้านการบริหารจัดการ  ได้คะแนน  93.17 %  2.ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  ได้คะแนน  84.13 %    3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง  ได้คะแนน  75.24 %   4.ด้านการบริการสาธารณะ  ได้คะแนน  86.99 %  5.ด้านธรรมาภิบาล  ได้คะแนน  87.20 % ดังนั้น  รวมทั้ง 5 ด้าน คิดเป็น 85.35 %

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ค. 2560 เวลา 09.33 น. โดย คุณ ณรงค์เดช เวชช์ประเสริฐ

ผู้เข้าชม 229 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย