เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
 
ขอโอนย้าย  102 0 9 เม.ย. 2561
รับโอนย้าย  394 0 15 พ.ย. 2560
ขอทราบการรับโอนย้าย  374 0 30 พ.ค. 2560
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยครับ  443 0 7 พ.ค. 2559
การแข่งขันฟุตซอล  542 0 17 ส.ค. 2558
ขยะและกลิ่นในซอย  628 1 17 พ.ค. 2558
นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรเยี่ยมผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลปากดง  1452 0 8 ส.ค. 2557
เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ปากดง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ   1138 1 20 ก.ค. 2557
  (1)