เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
ไม้กวาดทางมะพร้าว + ไม้กวาดอ่อน  (จังหวัด กำแพงเพชร)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้กวาดทางมะพร้าว + ไม้กวาดอ่อน
 
คำโฆษณา : กวาดสะอาด ถูกใจคนใช้
 
ประเภท OTOP :
 
รายละเอียด : หมู่ที่11 ต.หนองปลิง ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองปลิง ขึ้นเมื่อปี 2556 โดยมีนางอำพร มั่นสุทธิ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคือต้องการให้ชาวบ้านที่ว่างงานและกลุ่มแม่บ้านมีรายได้เสริม ผลิตภัณฑ์ประจำกลุ่มคือ ไม้กวาดทางมะพร้าว และไม้กวาดอ่อน โดยได้รับการสนับสนุนจาก กศน. และเทศบาลเมืองหนองปลิง โดยนายเชาวนัย ชาญเชี่ยว นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง ได้จัดส่งวิทยากรไปให้ความรู้เพิ่มเติมในการทำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 
ราคา : 35-40 บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 11
 
ติดต่อ : นางอำพร มั่นสิทธิ โทร.084-6885628
 
ผู้เข้าชม 166 ท่าน