เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
ปลาร้าป้าแจ้ว
ราคา : 35-80 บาท
ผลิตโดย : ป้าจำรูญ ปั้นนาค
จำนวนผู้เข้าชม : 191 ท่าน


 
กระยาสารทแม่ไสว
ราคา : 8-80 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มกระยาสารทแม่ไสว
จำนวนผู้เข้าชม : 755 ท่าน


 
กลุ่มเกษตรสามัคคีปากดง
ราคา : 40 - 200 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มเกษตรสามัคคีปากดง
จำนวนผู้เข้าชม : 284 ท่าน


 
   1     (2)     3