เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.แสนตอ      25 มิ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม ทต.คลองพิไกร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพิไกร   25 มิ.ย. 2561 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อีซูซุ หมายเลขทะเบียน กค 585 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 มิ.ย. 2561 2
ข่าวกิจกรรม ทต.คลองพิไกร   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA)   25 มิ.ย. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยยั้ง   แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน   25 มิ.ย. 2561 2
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.คลองลานพัฒนา   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา   25 มิ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองพิไกร   ประกาศ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560   25 มิ.ย. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองพิไกร   ประกาศ งบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561   25 มิ.ย. 2561 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลคลองนำ้ไหล (โรงเรียนผู้สูงอายุ)   25 มิ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ไทรงาม   ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการเลือกสรร ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ฯ   25 มิ.ย. 2561 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1481/td>